Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Гордашівська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 26490208) був реорганізований і увійшов до складу Тальнівської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Гордашівка
Тальнівський район, Черкаська область

Доступ до публічної інформації

ГОРДАШІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА
ТАЛЬНІВСЬКОГО   РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ          ОБЛАСТІ
СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ 6 СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від14.03.2012   р.№11-5
   Село  Гордашівка

Про внесення  змін в рішення «Про затвердження  ставки 
земельного  податку   та орендної плати по
с.Гордашівка  на 2012 рік» №11/5 від 29.12.2011р.

 

         Заслухавши  та  обговоривши  інформацію землевпорядника  сільської  ради  Крижанівської  Оксани Степанівни , керуючись  Законом  України  „Про  Державний  бюджет  на  2012  рік”, ст..288 ст.289 Закону  України  «Про орендну плату за землю», ст..26 Закону  України  „ Про  місцеве  самоврядування  в Україні „ та  згідно  технічної  документації  з  нормативної  грошової  оцінки  земель с. Гордашівка  від   25.04.2006 року № 14/2154, враховуючи рішення  Тальнівської РДА №4 від 13.02.2012 «Про затвердження індексації грошової оцінки земель сільськогосподарських угідь» Гордашівська              сільська  рада  в и р і ш и л а:
І . Внести  зміни в рішення «Про затвердження  ставки земельного  податку   та орендної плати по с.Гордашівка  на 2012 рік» №11/5 від 29.12.2011р, а саме текст рішення викласти в новій редакції:
1.Затвердити  ставки  земельного  податку  та орендної плати по  селі  Гордашівка:
         1.1   Землі  с/г  призначення  ( рілля):   
                3112x5.62x0,1%=17.47грн
                3604x5.62x0,1%=20.26грн
                4177x5.62x0,1%=23.46грн
                2539x5.62x0,1%=14.26грн
                2867x5.62x0,1%=16.10грн
                4750x5.62x0,1%=26.69грн
                5569x5.62x0,1%=31.29гр
       1.2       Сіножаті:грн. за 1 га
                1244x3.2x0,1%=3.98 грн
                1018x3.2x0,1%=3.25 грн
                1922x3.2x0,1%=6.15 грн
                1432x3.2x0,1%= 4.58грн
                1082x3.2x0,1%=3.46грн
                2186x3.2x0,1%=6.99грн
                1055x3.2x0,1%= 3.37грн  
                2563 x3.2x 0,1% = 8.20 грн.
                2986x3.2x0,1%=9.56грн


     1.3  Багаторічні  насадження:    грн. за  1 га.
               3517x3.2x0.03%= 3.37грн
                2591x3.2x0,03%=2.48грн
                5645x3.2x0,03%=5.41грн
                5738х3.2x0,03%=5.50 грн
                2869x3.2x0,035= 2.75грн
        1.4. земельні  ділянки  під  будівлями   в  розмірі за 1 га : 
              3.96x3.2x1%x3%x10000:10=38.01грн .
              3.88x3.2x1%x3%x10000:10=37.25 грн.
              4.07x3.2x1%x3%x10000:10=39.07грн.
              5.25x32x1%x3%x10000:10=50.04грн.
              5.53x3.2x1%x3%x10000:10=53.08 грн.
              6.27x3.2x1%x3%x10000:10=60.19 грн.
              5.85x3.2x1%x3%x10000:10=56.16 грн.
              6.78x3.2x1%x3%x10000:10=65.09 грн.
              6.60x3.2x1%x3%x10000:10=63.36грн.
              6.45x3.2x1%x3%x10000:10=61.92грн.
              5.02x3.2x1%x3%x10000:10=48.19грн.
              5.12x3.2x1%x3%x10000:10=49.15грн.
              6.52x3.2x1%x3%x10000:10=62.59 грн.
              3.22x3.2x1%x3%x10000:10=30.91рн.
              6.79x3.2x1%x3%x10000:10=65.18грн.
              4.87x3.2x1%x3%x10000:10=46.75грн.
   1.5   землі  комерційного  призначення в  розмірі :  за  1 га
               16,17 х 3.2 х 1% х 10000 =5174.40грн. 
               12.15х3.2х1%х10000=3888.00 грн
   1.6   землі громадського  призначення :  15.20за 1 кв.м.
               4,75х 3.2=15.20 грн
   1.7 землі, зайняті  під водними об”єктами( рекреаційного призначення)
          в  розмірі      за  1  га 
                  2,85 х 3,2 х 1% х 25% х 1000=228.00грн
    1.8   пасовища :  грн  за 1 га;
                 1082х3,2х0,1%=3.46 грн
    2.Затвердити  орендну плату за землю:
   1.1для земель с/г призначення не нижче земельного податку та не більше12% від нормативно грошової оцінки (рілля, сіножаті ,пасовище б/насадження).
              1.2 під будівлями не меншу трикратного розміру земельного податку,що встановлюється ПКУ та не більше 12% від  нормативно грошової оцінки .
    1.3 землі комерційного призначення та зайняті водним фондом не менше трикратного розміру земельного податку,що встановлюється ПКУ та не більше 12% від нормативно грошової оцінки.
       3. Визнати  таким,  що втратило  чинність  рішення  сільської  ради  від  17.01.2011  року     
         № 3/3 „ Про    ставки  земельного  податку  по  с.Гордашівка  на  2011 рік”.
       4. Копію  даного  рішення  направити  в  Тальнівське  відділення  Уманської  МДПІ та  фінансове  управління  Тальнівської РДА.
        
Сільський  голова:                                               П.П.Царенко

 

Аналіз регуляторного впливу
рішення Гордашівської  сільської ради
«Про внесення  змін в рішення «Про затвердження  ставки
земельного  податку   та орендної плати по
с.Гордашівка  на 2012 рік» №11/5 від 29.12.2011р.
»


1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.
рішення Гордашівської сільської ради «Про внесення  змін в рішення «Про затвердження  ставки  земельного  податку   та орендної  плати  по
с.Гордашівка  на 2012 рік» №11/5 від 29.12.2011р.
розроблений у відповідності до прийнятого Податкового кодексу України.
2. Цілі державного регулювання.
Проектом рішення передбачається встановлення ставок земельного податку та орендної плати за землю  з метою забезпечення надходжень до міського бюджету.
3. Визнання альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.
Альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті, які не передбачають регуляторного впливу – відсутні. Обраний спосіб досягнення встановлених цілей є найраціональніший, оскільки визначені проблеми не можуть бути розв’язані шляхом ринкових механізмів та потребують державного регулювання.
У зв’язку з цим досягнення зазначених цілей можливе лише шляхом прийняття Гордашівською сільською  радою відповідного рішення.
4. Механізм, який застосовується для розв’язання проблеми, і відповідні заходи.
Проектом рішення передбачається  встановлення наступних  ставок земельного податку та орендної плата за землю :
5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
Реалізація даного проекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.
Дія цього проекту поширюється  на фізичних та юридичних  осіб.
6. Очікувані результати прийняття акта.
Прийняття цього проекту дозволить забезпечити надходження до міського бюджету в зв’язку  з зміною податкового законодавства.
7. Термін дії акта.
Постійно.
8. Показники результативності акта.
Очікується отримати надходження від сплати земельного податку та орендної плати  за землю у 2012 році  до сільського бюджету.
9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності акта.
Базове відстеження результативності проекту рішення буде здійснюватись шляхом обліку платників земельного податку та орендної плати, контролю за станом надходжень платежів до бюджету.
У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом якісних і кількісних показників дії цього акта, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.


       Сільський голова                                             П.П.  Царенко


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua